2100 Kekyu -1309 10 KATO formulär -Bil (1013 japan från 8 aac12asou1484-Ny stil

KATO N - profil E7 -baserad Hokuriku Shinkansen sh hematopoesis A 3 -Bil Set 10 -12 F S

KATO N - spårvidd för dieseltåg 283 -system super firmamänt Basic 6 -Bil Set 10 -476 - läge
KATO N - spårvidd Kehin Electric Express järnvägway 2100 form av hematopoesis 4 -Bil F S
KATO N - spårvidd Orient Express 1988 Basic 7 -bil Set 10 -561 modellllerl tågpasserkort JP
KATO N - spårvidd ställde in Narita Express 6, båda basvaror från japan

Mina Rättigheter

KATO N - spårviddsbäddexpress Hamanasu hematopoesis 3 -Bil Set 10 -1139 modellllerl F S KATO N - profil för Tokyo Metro Ginza Line 01 system 6 -Bil Set 10 -864 modellllerl rälsröd
Lär dina elever allt om barnkonventionen

Prövning av barnets bästa

Kato N 10 -554 Tankbil Taki 35000 japan Landtransport färg Kille i 10-årsåldern
KATO N - profil Hankyu Series 6300 med små fönster 8 -Bil 10 -1436 modellllerlerl Tåg

Nyheter

Kato -N AMTRAK AMFLEET VIEWLINER 3 Bil Set 106 -6286 NIB
Hand vid dator
KATO N Gage 10 -1318 Rhaetian järnvägway Bernina Express set från japan

KATO N - profil Kekyu 2100 i form av Kekyu blå Sky Train 8 -bil Set särskildprodukt 10

Barnombudsmannen kommer att genomföra två webbseminarier till hösten. Seminarierna är en del av vårt arbete inom Barnrätt i praktiken. Seminarierna är kostnadsfria men antal deltagare är begränsat. Cirka två veckor innan respektive webbseminarium kommer vi att ge mer information och då öppnar vi också upp för anmälan.

KATO N - profil W7 -system Hokuriku Shinkansen kumutaka Basic 6 -bil 10 -1262 Set

KATO N -gage 115 800 Serie Yokosuka Färg Basic 4 -bils Set 10 -1118 modellllerlerl japan

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

Illustration av Emma Virke på en flicka som rymmer

Fortfarande stora brister när samhället omhändertar barn »

KATO N Gage 225 Series 100 Series Ny hög hastighet 4 -Bil Set 10 -1440 Tågläge

Ett barn som omhändertas av samhället ska få det bättre, aldrig sämre. Men vår årsrapport Vem bryr sig – när samhället blir förälder, visar att det fortfarande finns stora brister när samhället omhändertar barn.

Fler nyheter
Kato N Gage 885 System Seagull 6 -bil Set 10 -410 Förlaga Järnväg

Barnkonventionen

Ungdomar som samtalar
Kato N Gage Hall brun 23 -459B modellllerlerl järnvägroad Supplies
Läs mer om barnkonventionen

Max18 - Statistik om barn och unga

Kato N Gage Orient Express 1988 Hematopees 6 -Bil Set 10 -562 Förlaga Järnväg P Max18
KATO N - skala Alperna Glacier Express 3 Basic Set 10 -1145 modellllerlerl Passagerarbil
Kato N Gauge 10 -491 Kyushu Shinkansen 800 System Swallåg (6 bils)

Våra publikationer

Barnombudsmannens publikationer
Alla våra publikationer
KATO 10 -1309 Kekyu 2100 formulär 8 -Bil från japan (1013
KATO N gauge diesel train 35 general Färg M 6074-1 modellller järnvägroajapan importeraera