Magnetic fri är Challenger.Sjöfkonsten MightyMind aac12cwhe1484-Ny stil

Målad halvling Rogue med dolkar från Mörka Svärdet Miniatur, manlig D &D

Målad miniatyr 15 Dark Elf krigare fantasi.Warhammer
Målad miniatyr dvärg av hög kvalitet hkonsts D &D Pathfinder fantasi RPG
Målad miniatyr John bilter från Mars
Målad Miniatyr Orc befälhavare Warhammer Pathinder Rpg.D Fantasi

Prövning av barnets bästa

Målad Murkillor, Vålnadernas kung från Reapers miniatyr, ond nekromant. Kille i 10-årsåldern
Målad Jerach, odöda Hunter från Reaper Miniatyr

Nyheter

Målad privater Press Miniatyr Curator och Infernal Dispering Beast
Hand vid dator
Målad Scibors miniatyr dvärg Lord Dain på War Boar

Målad Karina av bladen från Reaper Miniatyurs, kvinnlig krigare Viking D &D

Barnombudsmannen kommer att genomföra två webbseminarier till hösten. Seminarierna är en del av vårt arbete inom Barnrätt i praktiken. Seminarierna är kostnadsfria men antal deltagare är begränsat. Cirka två veckor innan respektive webbseminarium kommer vi att ge mer information och då öppnar vi också upp för anmälan.

Målad kvinna i miniatyr

Målad skördare Miniatyr Serris Kvinnlig fighter tjuv

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

Illustration av Emma Virke på en flicka som rymmer

Fortfarande stora brister när samhället omhändertar barn »

Målad Ulern, Anti -Paladin från Reapers miniatyrer, D &D riddare, lila

Ett barn som omhändertas av samhället ska få det bättre, aldrig sämre. Men vår årsrapport Vem bryr sig – när samhället blir förälder, visar att det fortfarande finns stora brister när samhället omhändertar barn.

Fler nyheter
Målad Wizard och Crystal boll från Reaper Miniatyurs, Mage D &D

Barnkonventionen

Ungdomar som samtalar
Målat och Magnetiserat Modular Trench System, 40k, Warhammer,
Läs mer om barnkonventionen

Max18 - Statistik om barn och unga

MALFAUX RESURRECETIONS CREW Lot (U -B9S2 179412) Max18
Målad kvinnlig blind krigare av Mörka Svärdet Miniatyr, karaktär D &D
Malifaux Unicorn Vomit och Pixie Fkonsts Nightmare Edition GenCon promo

Våra publikationer

Barnombudsmannens publikationer
Alla våra publikationer
Magnetic MightyMind Challenger.Sjöfkonsten är fri
Mall för modellllerl P modellllerlerl Färgfärg Grundläggande Hobbyfärger - 72 - Färguppsättning w Bru MINT